Vastgoedprojecten

Een moderne keuken heeft een Quooker. Of die keuken in een koop- of huurwoning staat maakt niet uit. Het afwerkingsniveau dat bewoners verwachten is immers hetzelfde. Een huurwoning met een Quooker is aantrekkelijk en wordt door huurders als zeer positief ervaren, merken verhuurders. Om die reden rukt de kokendwaterkraan in de projectenmarkt snel op.

Meer waarde voor woningen

Wanneer u overweegt Quookers te plaatsen in keukens op de projectenmarkt kunnen er tal van vragen rijzen. Welke Quooker kiest u voor uw huurders? Wat zijn de vaste en variabele kosten? Hoe zit het met het energieverbruik van een Quooker? Hoe zit het met de installatie, het onderhoud en de service? Quooker biedt gerichte service en begeleiding aan de projectenmarkt. Onze accountmanager vastgoedprojecten ondersteunt u bij alle stappen in het traject.

Transitie naar gasloos

Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs moeten alle huishoudens in 2050 aardgasloos zijn. Nieuwe projecten zullen niet meer op het gasnet aangesloten worden, maar ook bestaande woningen moeten over op een duurzame warmtevoorziening. Met het Quooker COMBI-reservoir is er een uitstekend alternatief beschikbaar voor een gasgestookte warmwatervoorziening in de keuken. Het reservoir mengt koud leidingwater met kokend water uit de Quooker, zodat niet alleen kokend water maar ook warm water altijd direct beschikbaar is. Het is daarom van belang in het bestek van de woning de koper de mogelijkheid te bieden om zonder extra kosten het Quooker-systeem op een eigen groep aan te sluiten.

Een verantwoorde keuze

De kokendwaterkranen van Quooker zijn duurzame producten die lang mee gaan. En niet alleen het product zelf is duurzaam, Quooker Nederland B.V. streeft op alle terreinen duurzaamheid na. Met aandacht voor mens en milieu.

Geen zorgen over service en onderhoud

Als de Quooker eenmaal geplaatst is heeft u er nauwelijks omkijken naar. Het kraanzeefje (de perlator) zal zo nu en dan ontkalkt moeten worden. Dit kan uw huurder makkelijk zelf doen. Kwestie van de huls aan het einde van de uitloop losdraaien, het zeefje een uur in schoonmaakazijn leggen en de kalk afspoelen.

Contact

Wilt u meer informatie over wat Quooker in uw projecten kan betekenen? Neem dan contact op via projecten@quooker.nl. Voor vragen over service en onderhoud kunt u contact opnemen via projectenservice@quooker.nl

Uw accountmanager:

Sjaak Smit

06-13269190

s.smit@quooker.nl

Quooker COMBI en BENG berekening

De productie van warm tapwater neemt, door de transitie naar gasloos en de nieuwe BENG rekenmethode, 50% van de energiebehoefte voor haar rekening. Hoe kun je het energie verbruik voor het verwarmen van tapwater verminderen? In opdracht van Quooker deed Develop Inc. Onderzoek waarbij centrale en decentrale warm tapwateropwekking in appartementen en grondgebonden nieuwbouw wordt vergeleken.

Installatievideo

De Project COMBI is speciaal ontwikkeld voor de projectenmarkt en is uitgerust met de gepatenteerde balgtechnologie. Deze maakt het mogelijk de overdruk binnen het reservoir op te vangen zodat montage van een inlaatcombinatie niet meer nodig is. Ook hoeft er geen warmwaterleiding meer te worden aangelegd naar de keuken; een koudwaterleiding volstaat. 

Brochure projecten