De Quooker-kraan is uitgevonden om ons dagelijks leven, maar ook het milieu te dienen. Makkelijk voor de mens, vriendelijk voor de planeet, dat is de basis van onze bedrijfsfilosofie.

We maken duurzame producten en doen dat op een verantwoorde manier. Maar we gaan nog veel verder dan dat. Zo zetten we ons in voor betere werkomstandigheden in de keten. Dragen we bij aan de energietransitie. Ondernemen we acties voor het klimaat. Proberen we drinkwater- en grondstofschaarste elders in de wereld tegen te gaan. En dragen we, op al deze manieren, bij aan een duurzame toekomst.

Sustainable Development Goals

Middels de duurzaamheidsstrategie van Quooker dragen we met name bij aan 4 van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. In onze producten en bedrijfsvoering focussen wij op vijf speerpunten, waarbij wij een verschil kunnen maken. Lees hieronder meer.

1. Energiebesparing

''Quooker streeft ernaar de energievraag te verminderen door een energie-efficiënte bron van kokend, warm, bruisend en gekoeld water te ontwikkelen.''

De snelle opwarming van de aarde dwingt ons tot de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Om echt verschil te maken, zal de energievraag wereldwijd simpelweg omlaag moeten. Quooker draagt daaraan bij, door miljoenen huishoudens op een energiezuinige manier van kokend, gekoeld en bruisend water te voorzien.

Lees verder

Producten

Met een Quooker-systeem heb je direct 100°C kokend water bij de hand. Dat klinkt luxe, maar de keuze voor een Quooker is ook een zeer duurzame. Een Quooker verbruikt namelijk maar heel weinig energie. Dat komt doordat het reservoir waarin het kokend water bewaard wordt, dusdanig goed geïsoleerd is middels hoog vacuüm isolatie anti-stralingsfolie, dat er slechts 10 watt nodig is om het water boven het kookpunt te bewaren. Dat is nog minder dan 2 led lampjes. Hoe vaker je kokend en warm water gebruikt, hoe zuiniger het Quooker-systeem wordt ten opzichte van de alternatieven. Dat gebruik kan per dag behoorlijk oplopen. Het begint ’s ochtends met het zetten van een kop thee en het koken van een eitje, tot het blancheren van groenten en het koken van aardappelen in de avond. 

Met een COMBI-reservoir kun je nog meer besparen. Dit reservoir levert niet alleen kokend, maar ook warm water. Dat betekent dat je het water nooit meer hoeft te laten stromen, tot je warm water hebt. Het is er meteen. 

Vanaf september 2015 is een Europese regeling van kracht voor keukenboilers. In de categorie kleinere elektrische waterverhitters met voorraadvat voor in de keuken, is de Quooker COMBI de hoogst scorende keukenboiler met kokendwaterfunctie. Om deze reden is dit reservoir gewaardeerd met energielabel A.

Wil je weten hoeveel water en energie je kunt besparen? Doe dan de bespaarcheck. Binnen een minuut zie je wat jouw huishouden verbruikt en met een Quooker-systeem kan besparen.

Naast kokendwaterreservoirs heeft Quooker ook een gekoeldwaterreservoir, de CUBE. Met een CUBE tap je direct bruisend en gekoeld water uit je kraan. Wie voor een CUBE kiest, maakt een verantwoorde, duurzame keuze. Deze maakt plastic waterflessen, die je ook zou moeten koelen in de koelkast, overbodig. In plaats daarvan maak je gebruik van een zeer zuinig gekoeldwaterreservoir in je keukenkastje en herbruikbare koolzuurcilinders.

Bedrijfsvoering

De zorg voor mens en milieu zit bij Quooker in het DNA. Het beïnvloedt alle keuzes die we maken. Zo werken we op onze hoofdlocatie in Ridderkerk in een pand met honderden zonnepanelen op het dak, die voor een groot deel voorzien in de energie die nodig is voor ons productieproces. Aanvullend kopen wij uitsluitend groene stroom in. Door onze kantoorpanden en productiehallen inclusief machines na werktijd op nachtmodus te zetten, houden we het energieverbruik zo laag mogelijk. Het licht gaat automatisch uit in ruimtes waar niemand aanwezig is.

Medewerkers die een nieuwe, zakelijke auto krijgen, kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: elektrisch of hybride. Momenteel rijdt een aantal monteurs rond in volledig elektrische wagens en wordt het rijden op groene stroom gegarandeerd door groene certificaten bij de laadpassen.

2. Drinkwaterbesparing & Beschikbaarheid

''Quooker helpt huishoudens water te besparen en biedt toegang tot schoon en veilig drinkwater.''

Met een Quooker-kraan kun je elke dag water besparen. Omdat je nooit méér dan de gewenste hoeveelheid kokend water tapt, gaat er geen druppel verloren. Dat is belangrijk, want schoon drinkwater is een groot goed. Dat het er altijd is, is niet vanzelfsprekend. We hebben wereldwijd te maken met steeds drogere zomers. Watertekort is niet meer alleen een probleem van ontwikkelingslanden. Ook hier roept de overheid steeds vaker op om zuinig om te gaan met het beschikbare drinkwater. Quooker maakt zich hard voor een betere verdeling van drinkwater over de wereld. Dat doen we door waterbesparende producten te leveren in landen met goede drinkwatervoorzieningen én door ons in te zetten voor een betere beschikbaarheid van schoon drinkwater in landen met beperkte voorzieningen.

Lees verder

Producten

In veel keukens wordt onnodig water verspild. Soms kleine beetjes, bijvoorbeeld als je twee keer zoveel water kookt als je gebruikt. Soms heel veel: als je wacht op warm water, en ondertussen liters schoon drinkwater door de gootsteen spoelt. Een Quooker-kraan maakt daar korte metten mee. Je tapt altijd precies de hoeveelheid water die je nodig hebt en je hoeft nooit meer te wachten op warm water. Doe de bespaarcheck om te bekijken hoeveel drinkwater jij kan besparen. Naast kokendwaterreservoirs bieden wij ook een gekoeldwaterreservoir aan, de CUBE. Met een CUBE tap je direct koel en bruisend water uit je kraan. Dit maakt de productie van plastic waterflessen, waarbij vele liters water gebruikt worden, overbodig.

Bedrijfsvoering

Bij Quooker blijft waterbesparing niet beperkt tot de producten die we maken. Zuinig zijn met water is vanzelfsprekend, in alles wat we doen. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwerp van ons nieuwe hoofdkantoor, dat in 2025 gebouwd zal worden. Hier gaan we regenwater opvangen voor verschillende doeleinden, zoals het doorspoelen van de toiletten en het bewateren van de planten. Op dit moment worden deze plannen door externe partijen doorgerekend.

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid

Bij Quooker vinden we het belangrijk een positieve rol te spelen in de beschikbaarheid van drinkwater wereldwijd. In 2016 startte Quooker op Wereldwaterdag de ‘liter voor een liter’-campagne. Voor elke liter water die wereldwijd met Quooker-systemen wordt bespaard, stellen we een liter schoon drinkwater beschikbaar in landen met beperkte drinkwatervoorzieningen. Als je weet dat een COMBI(+) reservoir gemiddeld 4200 liter per jaar bespaart en een PRO3 reservoir 500 liter, dan weet je dat dit snel kan oplopen. Het doel – 100 miljoen liter schoon drinkwater voor mensen in Garamba Bata – is inmiddels dan ook behaald. Maar de waterproblematiek is fors. Daarom heeft Quooker besloten door te gaan met de campagne, waarin we samenwerken met Made Blue. Inmiddels staat de teller op meer dan 2 miljard gedoneerde liters water.

3. Klimaatneutraal

''Quooker zet zich in om klimaatneutraal te worden in de gehele waardeketen door te investeren in duurzame, innovatieve oplossingen.''

De opwarming van de aarde wordt grotendeels veroorzaakt door de mens en is vooral te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen en de CO₂ die daarbij vrijkomt. 

Sinds de industriële revolutie is de aarde 1.1 graden Celsius warmer geworden en het eco-systeem steeds verder uit balans geraakt. We moeten het tij keren, maar hoe? Quooker neemt verantwoordelijkheid, en wil dat minimaal haar eigen faciliteiten in 2028 volledig CO₂-neutraal zijn.

Lees verder

Producten

Een gemiddeld Nederlands huishouden kan met een Quooker COMBI zo’n 500 kWh per jaar besparen. Dit staat gelijk aan zo’n 250 kg CO₂, te vergelijken met de hoeveelheid CO₂ die je uitstoot door 1300 km te rijden met een gemiddelde auto op fossiele brandstof. Gebruik je groene stroom of stroom uit zonnepanelen? Dan stoot een Quooker-systeem geen CO₂ uit tijdens gebruik. Naast onze kokendwaterreservoirs hebben we ook een gekoeldwaterreservoir, de CUBE. Met een CUBE tap je direct bruisend en gekoeld water uit je Quooker-kraan.

De CUBE zorgt ervoor dat er meer kraanwater en minder flessenwater wordt gedronken. Het gevolg? Minder wegtransport en minder CO₂-uitstoot.

Bedrijfsvoering

In de ontwerpfase maken we van elk nieuw product een levenscyclusanalyse (LCA). Deze geeft inzicht in de impact die het product op het milieu heeft. Soms zorgt deze LCA ervoor dat onze ontwerpers het ontwerp op bepaalde punten aanpassen. Ook op onze productielocaties doen we er alles aan om de CO₂-impact te verkleinen. Zo streven we ernaar dat onze eigen faciliteiten in 2028 volledig CO₂-neutraal zijn. Dat houdt in dat we onafhankelijk zijn van gas en hernieuwbare energie of groene stroom gebruiken. Dit geldt ook voor onze vervoersmiddelen: in 2028 willen we alleen nog elektrische bedrijfsauto’s hebben. Tot aan 2028 zullen wij onze CO₂-uitstoot compenseren. Ook het nieuwe hoofdkantoor, waarvan de bouw in 2024 zal starten, moet volledig CO₂-neutraal worden. Omdat we bewust aan een duurzame bedrijfsvoering werken, zijn we selectief met wie we zakendoen. We verdiepen ons goed in nieuwe zakelijke partners. Wordt er op een efficiënte en verantwoorde manier nagedacht over het  productieproces? We doen er alles aan om ons logistieke proces zo in te richten dat er niet onnodig CO₂ wordt uitgestoten. 

4. Levensduur & Circulariteit

''Quooker ontwikkelt hoogwaardige producten met een lange levensduur, gecreëerd in een circulaire waardeketen.''

In een circulaire economie worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Producten worden ontworpen om zo lang mogelijk mee te gaan, en vervolgens hergebruikt of gerepareerd te worden. Bij Quooker geloven we dat dit de economie van de toekomst is, en dus nemen we onze verantwoordelijkheid en gebruiken we zo min mogelijk nieuwe grondstoffen.

Lees verder

Producten

Onze afdeling Research & Development is continu bezig met het verbeteren van onze producten. De focus ligt, zoals bij alles wat we doen, op duurzaamheid. Hoe verlengen we de levensduur van onze producten? Hoe kunnen we nog zuiniger omgaan met grondstoffen en energie? Hoe perken we de uitstoot van CO₂ verder in? We introduceren steeds meer circulaire producten, zoals de CO₂-cilinders voor bruisend water uit de CUBE. Lege cilinders kunnen kosteloos naar Quooker gestuurd worden, waar deze opnieuw worden gevuld en klaargemaakt voor gebruik. Wie buiten de garantietermijn een Quooker-reservoir wil vervangen of onderhouden, kan gebruik maken van onze Swap-service. In plaats van een nieuw reservoir sturen we een gereviseerd, maar grondig gecontroleerd reservoir toe, tegen gereduceerd tarief. Het oude reservoir stuur je naar ons op, zodat wij die weer kunnen inzetten als SWAP reservoir. Zo gaan we op een verantwoorde manier om met materialen en maken we zo min mogelijk afval! Indirect zorgen onze producten er ook voor dat er minder afval ontstaat. Neem de CUBE, waarmee je bruisend en gekoeld water uit je kraan tapt. Deze stimuleert het drinken van kraanwater in plaats van water uit plastic flessen. Dit zorgt ervoor dat er veel minder plastic wordt gebruikt. Quooker steunt het initiatief van de Plastic Soup Foundation in de strijd tegen plastic afval.

Bedrijfsvoering

Dát we de footprint van onze Quooker-systemen laag houden, komt onder meer door de kwalitatief hoogwaardige materialen en het duurzame productieproces waarmee ze gemaakt worden. Maar ook de manier waarop we omgaan met retour- en afvalstromen, telt mee. Zo heeft Quooker een afdeling Return & Recovery die geretourneerde producten op een duurzame manier verwerkt en gerecycled, conform de richtlijnen van de WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment).

5. Zorg voor mensen

''Quooker creëert duurzame producten met aandacht voor het welzijn van mensen.''

Sociale en ecologische systemen zijn sterk met elkaar verweven. Zo leggen de groeiende milieuproblemen steeds meer druk op de al kwetsbare gemeenschappen. Ongelijkheid en armoede staan de aanpak van milieuproblemen in de weg. Oftewel: een duurzame wereld bereiken we alleen, als we aandacht hebben voor mens en maatschappij. Quooker focust daarom niet alleen op ecologische duurzaamheid (het milieu) maar ook op sociale duurzaamheid (de mens). 

Lees verder

Producten

Veiligheid is een belangrijk thema voor Quooker. We hebben onze producten zó ontworpen, dat een ongeluk met kokend water bijna onmogelijk is. De kindveilige drukdruk-draai knop, niet massieve kokendwaterstraal en geïsoleerde kraanuitloop zorgen er samen voor dat de kans op een brandwond minimaal is. Bovendien kan een Quooker-kraan niet kan omvallen, in tegenstelling tot een waterkoker. In 2020 heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van kokendwaterkranen en het risico op brandwonden. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat de kokendwaterkraan als vervanger van de waterkoker het risico op een verbrandingsongeval lijkt te verlagen.

Het verslag van dit onderzoek kun je hier downloaden.

Bedrijfsvoering

Quooker is een familiebedrijf en sociale verbondenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Mentale en fysieke gezondheid zijn belangrijke thema’s. Zo besteden wij veel aandacht aan de werkomgeving. We zijn niet alleen betrokken bij onze eigen medewerkers, maar willen waar mogelijk een positief effect op de gehele keten creëren. Zo bezoeken wij onze leveranciers, maar ook de leveranciers van onze leveranciers, om te zien of de gewenste werkomstandigheden gehandhaafd worden. Ook werken wij actief samen met sociale werkplaatsen, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding te bieden.