Disclaimer

Quooker heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op de site. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder directe en indirecte schade), ontstaan uit het bezoeken van de site, het opvolgen van instructies uit handleidingen, of die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site.